FINISH DINER

Het finishdiner is in / The finish diner takes place at:
Trattoria alla FEDELTA, Via Rodi 68,
San Massimo, Verona.
Start: 20.00 hr.
De Trattoria heeft een eigen parkeerplaats aan de overzijde van de straat.
The Trattoria has her own parking spot at the other side of the street.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De route is klaar-The route is ready

De GPS-track en de routebeschrijving zijn te downloaden bij Route.

The GPS-track and the cue-sheet are ready to download at Route.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Shirt/Jersey

We have a shirt/jersey.
A picture of it you can find at Info.
Price € 35.
Free to order at janvanosch@home.nl before June 16.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Adjustment refund policy

There will be an end to the 100% refund policy if there is a replacement. This is done in order to give the new participant ample time to make his / her preparations for participation and to persuade people, who are now on the list of participants and have doubts as to whether they are able to ride the trip, to convince not to postpone their decision to withdraw until the last moment.
New regulations:
– 100% refund until June 26, 2018
– 50% refund from June 26, 2018 until July 26, 2018
– no refund from July 26, 2018

A replacement stays always necessary.

Keep that in mind !!

A cancellation insurance is strongly recommended!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aanpassing teruggave beleid


Er komt een eind aan het 100% teruggave beleid als er een vervanger is. Dit gebeurt om de instromer ruim de tijd te geven zijn/haar voorbereidingen te treffen voor deelname en om mensen, die nu op de deelnemerslijst staan en twijfelen of ze de tocht wel aan kunnen/gaan rijden, te overtuigen hun beslissing om zich terug te trekken niet tot het laatste moment uit te stellen.

Nieuwe regeling:
– tot 26 juni 2018 100% teruggave
– vanaf 26 juni 2018 tot 26 juli 2018 50% teruggave
– vanaf 26 juli 2018 geen teruggave

Een vervanger blijft altijd noodzakelijk.

Houd hier rekening mee!

Een annuleringsverzekering wordt sterk aanbevolen!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Deelnemers/Participants

De lijst van deelnemers en de wachtlijst kun je vinden bij Deelnemers/Participants.
The list of participants and the waiting list you can find at Deelnemers/Participants.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Le Nombre d’Inscriptions

Le nombre d’inscriptions est fantastique.
Il y a actuellement presque autant de personnes sur la liste d’attente que sur la liste des participants.
L’intérêt était écrasant.
Les premiers paiements ont déjà été reçus.

Chers gens sur la liste des participants: assurez-vous que vous avez payé avant la fin de cette année, si non, vous serez retiré de la liste des participants et le prochain sur la liste d’attente sera à votre place !!

Joyeux Noël et une année cycliste heureuse et saine, avec bien sûr comme point fort M2V 2018

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The number of registrations explodes

The number of registrations is fantastic.
There are currently almost as many people on the waiting list as on the list of participants.
The interest was overwhelming.
The first payments have already been received.

Dear people on the list of participants: make sure that you have paid before the end of this year, otherwise you will be removed from the list of participants and the next one on the waiting list will be in your place !!

Merry Christmas and a Happy and Healthy cycling year, with of course as highlight M2V 2018.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Die Anzahl der Anmeldungen explodiert

Die Anzahl der Anmeldungen ist fantastisch.
Momentan befinden sich fast genau so viele Personen auf der Warteliste wie auf der Teilnehmerliste.
Das Interesse war überwältigend.
Die ersten Zahlungen sind bereits eingegangen.

Liebe Leute auf der Liste der Teilnehmer: stellen Sie sicher, dass Sie bis Ende dieses Jahres bezahlt haben, sonst werden Sie aus der Liste der Teilnehmer entfernt und der nächste auf der Warteliste wird an Ihrer Stelle sein !!

Frohe Weihnachten und ein glückliches und gesundes Radjahr, mit natürlich als Highlight M2V 2018.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Inschrijving explodeert

Het aantal inschrijvingen is fantastisch te noemen.
Er staan momenteel bijna evenveel mensen op de wachtlijst als op de deelnemerslijst.
De belangstelling was overweldigend.
De eerste betalingen zijn ook al binnen.
Beste mensen op de deelnemerslijst: zorg, dat U voor eind dit jaar betaald hebt, anders wordt U van de deelnemerslijst verwijderd en komt de eerstvolgende op de wachtlijst voor U in de plaats!!

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond fietsjaar toegewenst, met uiteraard als hoogtepunt M2V 2018.

Posted in Uncategorized | Leave a comment